noclegi w Mielnie pinezka
Pensjonat Orka Mielno pinezka
pokoje nad morzem Mielno pinezka
pokoje noclegowe w Mielnie pinezka

Noclegi dla Twojej rodziny.

Regulamin pobytu w Pensjonacie ORKA

Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego regulaminu:

 • Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „klientem”, „Gościem” lub „osobą”.
 • Doba rozpoczyna się po godz. 14:00, natomiast kończy o godz. 9.30-10:00
 • Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu. W przypadku, gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zakładce KONTAKT. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 • Rezerwacja jest gwarantowana jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30 procent ceny w terminie 4 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji. W ostatnim dniu pobytu goście zobowiązani są do opuszczenia pokoju najpóźniej do godziny 10:00.
 • Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 • Zagubienie lub zniszczenie pastylki do otwierania pokoju (klucz elektroniczny) wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty w wysokości 50,00 zł.
 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi tel. 533 618 888
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie Pensjonatu „ORKA” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 • Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 07:30.
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Goście przebywający na terenie obiektu zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem PENSJONATU „ORKA” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku (każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych,)
 • Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od pokoju nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
 • Osoby niezameldowane bez zgody zarządcy nie mogą przebywać w pokojach.
 • Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
 • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 • Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 • We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz:
  palenia tytoniu, ( osoby palące prosimy o wychodzenie na taras i w trosce o czystość korzystanie z  popielniczek,
 • Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach.
 • Parking dla naszych gości jest niestrzeżony.
 • We wszystkich pokojach obowiązuje zakaż używania piecyków elektrycznych.
 • Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak tymczasowe, nieprzewidziane awarie.
 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia Pensjonatu  „ORKA” bez zwrotu kosztów.